Rijksmuseum: duurzaamheidsplattegrond

In samenwerking met Heleen en Hugo

Opdrachtgever:

Onze opdrachtgever is het Rijksmuseum. De contactpersonen waren Brique Sibbing en Gerrit Engberts. Brique Sibbing is coördinator duurzaamheid bij het Rijksmuseum en Gerrit Engberts is projectleider duurzaamheid en techniek.

Opdracht: 

Het Rijksmuseum bestaat uit een aantal verschillende gebouwen. Hierdoor wordt veel
energie gebruikt. Het Rijksmuseum probeert deze hoeveelheid te verminderen, door hun
gebouwen zo duurzaam mogelijk te maken.
Het museum is erg veel bezig met duurzaamheid en neemt veel maatregelen hiervoor. Het
museum wil dat bezoekers dit te zien krijgen. Nu is het onze taak om een oplossing te
bedenken die de duurzaamheidscriteria van het Rijksmuseum overzichtelijk in kaart brengt
en die dit op een duidelijke manier naar de buitenwereld communiceert. Daarnaast moet
onze oplossing weergeven wat de economische en maatschappelijke gevolgen zijn van deze
maatregelen.

De wereld van techniek: Digitaal, media & Entertainment

Product:

Het product bestaat uit twee onderdelen. De website en de handleiding.

De website:

De website is in de kern een verdiepte variatie van de duurzaamheidsplattegrond die op de website
van het Rijksmuseum staat. Op de homepagina staan icoontjes waarop geklikt kan worden. Er
verschijnt dan per onderdeel een diagram en een tekst waarin uitgelegd wordt wat het beleid van het
Rijksmuseum is.
Er worden zeven onderdelen besproken. Bij het onderdeel energie wordt een totaalbeeld gegeven
van de verbruikte energie. Bij de kopjes Verlichting, Ventilatie en WKO & Koeltoren wordt er per
onderdeel meer ingezoomd op het energieverbruik en energiebesparing van de betreffende
maatregelen. In het kopje Afval wordt afvalverwerking en consumptie besproken. In het laatste kopje,
Water, wordt waterverbruik nog uitgelicht. Naast deze zeven onderdelen is er ook een Vraag van de
Maand pagina, waarop bezoekers van de website antwoord kunnen geven op een vraag. Hierdoor
krijgt het Rijksmuseum inzicht in de opinie van bezoekers van de website.

De link naar de definitieve site:

https://hugovd28.github.io/Rijksmuseum-Technasium-duurzaamheidsplattegrond/index.html

De handleiding:

Om het Rijksmuseum de moeite van het programmeren te ontnemen hebben wij een
instructiedocument geschreven waarin uitgelegd wordt hoe het museum gebruik kan
maken van de website. In dit document staat beschreven waar en hoe het museum de data in de
grafieken kan aanpassen, hoe het museum de teksten en opmaak kan veranderen en hoe het
museum om kan gaan met de data van de Vraag van de Maand.

De handleiding is hieronder toegevoegd:

Handleiding Rijksmuseum
PDF – 804,7 KB 13 downloads

Proces:

Tops:

Normaal gezien heb ik vaak de neiging om, als iets een beetje stroef loopt, de leiding te pakken en zo veel mogelijk werk zelf te doen. Tijdens dit project was dit helemaal niet nodig, niet alleen omdat iedereen goed meewerkte en aan zijn/haar eigen verantwoordelijkheden werkte, maar ook omdat ik geleerd heb dat niet alles mijn verantwoordelijkheid is. Ik ben erg blij met het feit dat ik zo een stuk minder gestrest door het project ben kunnen gaan en hierdoor ook meer zelfvertrouwen heb gekregen. 
Hiernaast ben ik erg trots op ons eindproduct, omdat het echt werkt en het Rijksmuseum het echt kan gebruiken.

Tips:

Vanwege een tekort aan tijd hebben we het prototype niet kunnen testen. Dit vond ik erg jammer, omdat het testen een erg belangrijke stap is in het proces. We hebben het product wel aan vrienden en familie laten zien en het zo gedeeltelijk getest, maar niet echt in het Rijksmuseum. Een volgende keer wil ik hier dus beter op letten. Dat er genoeg tijd wordt ingepland voor het testen op locatie.