Start Talking

Start van het project:

Allereerst hebben we een projectgroepje gemaakt. Met zijn vieren hebben we om te beginnen een bètawereld uitgezocht waarin wij een opdrachtgever willen zoeken. Per persoon hebben we hiervoor de bètawereld en de beroepen die bij elke bètawereld horen bekeken en onderzocht. Samen zijn we zo uitgekomen op de bètawerelden Mens & Medisch en Lifestyle & Design. 

 

Opdrachtgever en expert:

Nadat we hadden onderzocht welke beroepen bij de bètawerelden horen waar wij onze opdracht in willen doen, zijn we op zoek gegaan naar bedrijven of personen die geschikt zouden zijn als onze opdrachtgever. We hebben contact opgenomen met de productmanager van stichting Humankind. Stichting Humankind is een organisatie voor kinderopvang gericht op de ontwikkeling en groei van een kind. 1 van de locaties van Humankind is BSO de Totempaal te Amsterdam. De productmanager heeft ons doorverwezen naar een pedagogisch medewerker die bij deze BSO werkt. We zijn met deze pedagogisch medewerker in gesprek gegaan en hij is onze opdrachtgever geworden.

 

Om goed op weg te komen hebben we ook een expert op het gebied van kinderpsychologie ingeschakeld. We hebben haar kunnen interviewen en zijn zo veel te weten gekomen over kinderen, vormen en kleuren. Dit heeft ons enorm geholpen in het proces van het project.

 

Opdracht:

BSO de Totempaal ziet dat er tijdens het eten vaak kinderen zijn die niet vaak aan de beurt komen met praten. Kinderen die dus niet hun verhaal kunnen vertellen of die niet de kans krijgen ook hun zegje te doen. Wij zoeken een oplossing zodat deze stille kinderen de kans krijgen, en gestimuleerd worden,
wat te zeggen.

 

Vooronderzoek:

Om dit probleem op te lossen hebben we wat informatie nodig en moeten we wat onderzoek
doen. In het de bijlage hieronder is het vooronderzoek te lezen en bekijken.

O&O Vooronderzoek 4.1
PDF – 295,4 KB 9 downloads

Plan van Aanpak:

Om alles overzichtelijk te hebben, hebben we een plan van aanpak gemaakt. Hier staat alle belangrijke informatie in. Denk aan, de opdracht en opdrachtgever, de situatie en en programma van eisen waar het product aan moet voldoen. In de bijlage hieronder is het plan van aanpak te lezen en bekijken.

Plan Van Aanpak
Word – 121,9 KB 10 downloads

Brainstorm:

Toen we alle informatie hadden verzameld en duidelijk op een rijtje hadden gezet, zijn we gaan brainstormen. Per persoon hebben we een heel aantal ideeën bedacht, die we in een ideeëntabel hebben samengevoegd. Al deze ideeën hebben we uitgezocht en samengevoegd tot onderstaande concepten.

Concepten:

Aan de hand van al deze ideeën zijn we ideeën gaan samenvoegen en aanpassen tot dat we 2 concepten hadden.

Het eerste concept is een combinatie van
de ideeën van twee van ons.
Op het midden van de tafel staat een
bloem, waarvan de blaadjes losgemaakt
kunnen worden van het middenstuk. De
kinderen aan tafel komen zitten en
pakken ieder een blaadje. Een blaadje
representeert een praatbeurt. Als een
kind zijn/haar verhaal heeft gedaan, kan
het kind het blaadje terug leggen. Op
deze manier kunnen de medewerkers
goed bijhouden wie al wel en wie nog niet
zijn of haar verhaal heeft kunnen
vertellen.

Het tweede concept is een combinatie van twee andere ideeën. De kinderen
kunnen punten, in de vorm van puzzelstukjes, verdienen door op een goede en gezellige
manier met elkaar te praten. Voorbeelden van slecht en ongezellig kunnen zijn: door elkaar
heen praten, schreeuwen, onaardig tegen elkaar doen, enz. De groep probeert samen de
puzzel af te krijgen. Als de puzzel af is, krijgt de groep een beloning. Een beloning kan in de
vorm van bijzonder/lekker eten, of groepsactiviteiten zijn. Bij deze oplossing wordt de hele
groep betrokken en leren de kinderen beter samenwerken.

 

Met deze concepten zijn we naar de opdrachtgever gegaan. Samen hebben we ervoor gekozen om door te gaan met de bloem en daar het definitieve idee van te maken.

 

Prototype:

De eerste stap in het maken van het prototype was het definitieve ontwerp.

Het ontwerp bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 zijn de bloemblaadjes en het middenstuk en onderdeel 2 is de steel. Elke bloem bevat tien blaadjes die door middel van magneetjes aan het middenstuk blijven plakken. De bloemblaadjes worden van hout gemaakt, omdat dat een stevig en vrij makkelijk te bewerken materiaal is. Onder de bloemblaadjes wordt met bizonkit een magneetje bevestigd dat aan het middenstuk kan plakken. Ook het middenstuk wordt van hout gemaakt. Om het middenstuk zit een zinken randje, waar de magneetjes aan kunnen blijven hangen. Het ontwerp van de bloemblaadjes en het middenstuk zijn in het programma RDworksV8, een lasersnijder programma, geplaatst en met de lasersnijder uitgeprint. De steel wordt van een plastieken buis gemaakt met een metalen staaf erdoorheen voor de stevigheid en de vorm. Dit alles wordt met verf in de juiste kleuren geverfd en gelakt. De kleuren die gebruikt zijn, zijn de kleuren van de regenboog. Hiervoor is gekozen, omdat de kinderen op deze manier leren omgaan met het feit dat ze niet altijd de kleur krijgen die ze willen. Ook leren ze zo om te delen.

Testen:

Om te kijken of ons product werkt, hebben we het meegegeven aan de opdrachtgever om te testen. De opdrachtgever test het product op één groep van kinderen van 4-6. Het product wordt twee keer getest, op zowel dinsdag 11-01-22 als donderdag 13-01-22. Om het voor de opdrachtgever makkelijk te maken het product te beoordelen hebben we een rubriek gemaakt. Die rubriek is hieronder te vinden.

Uit de resultaten bleek dat er een aantal aanpassingen gemaakt moeten worden aan het prototype. De opdrachtgever was echter wel zeer tevreden met de resultaten.

Testen
Word – 18,1 KB 9 downloads

Definitief concept:

Aan de hand van deze resultaten hebben we een aantal aanpassingen gemaakt aan het
prototype. Zo hebben we de blaadjes dikker gemaakt en de magneten in de blaadjes te
verwerken. Het zinken randje om de stamper liet tijdens het testen los, dus we hebben dat
nu extra goed vastgemaakt. Ook hebben we de steel uit het ontwerp gehaald, omdat de
bloem dan midden op tafel kan liggen en ieder kind er goed bij kan. Hieronder is het
definitief concept te zien.

Eindverslag:

Nu we het project bijna hebben afgerond, hebben we alles in een eindverslag gezet. In dit verslag staat per stap uitgelegd wat we hebben gedaan en hoe we dat hebben gedaan. Dit verslag kunt u hieronder lezen en bekijken.

Eindverslag 2 0
PDF – 539,8 KB 7 downloads

Product:

We hebben dit project afgerond met een definitief concept van hout. We gaan nog een definitief product maken wat we gaan inleveren bij de opdrachtgever. Dit product zal van plexiglas gemaakt worden, zodat het product afwasbaar is.

Evaluatie:

De samenwerking en taakverdeling ging erg goed. We zijn het erg snel eens geworden over alles, maar hebben wel allemaal goed onze eigen ideeën en meningen kunnen vertellen. In het proces hebben we elkaar telkens goed aangevuld met onze eigen kwaliteiten.

Maak jouw eigen website met JouwWeb